STOP TARGI Fundacja Centaurus
STOP TARGI Fundacja Centaurus
PL DE

Podpisz petycję
Fundacji Centaurus!

Zwracamy się z prośbą o podpisanie poniższej petycji. Nie pozostań obojętny w chwilach kiedy Twój głos ma tak duże znaczenie. Możesz uratować setki istnień.
Dziękujemy za Twoją pomoc!Razem możemy więcej
Pomóż naszym podopiecznym.

Jeśli popierasz nasze działania, prosimy wesprzyj nas, abyśmy mogli razem więcej. przekaż dobrowolna darowiznę.

20zł
50zł
100zł
inna

Dziękujemy Państwu za każdą pomoc!

PETYCJA PRZECIWKO MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego oraz wpływ marnowania żywności na zrównoważony rozwój państwa, domagamy się jak najszybszego uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz uwzględnienie w niej innych sposobów związanych z możliwością zagospodarowania żywności takich jak np. przeznaczanie jej na karmę dla zwierząt. Domagamy się także szerszego i całościowego spojrzenia na problem marnowania żywności w Polsce, który wykracza wyłącznie poza problematykę samych dystrybutorów żywności, ale obejmuje cały łańcuch „od pola do stołu”.

Marnowanie żywności to obecnie problem globalny, dotyczący w dużej mierze państw wysoko rozwiniętych, wyróżniających się przede wszystkim wysokim stopniem konsumpcji. Zjawisko to oddziałuje na nasze życie wielowymiarowo, powodując określone negatywne skutki, z którymi zmagamy się niemalże na każdym poziomie naszego funkcjonowania. Problem bowiem dotyczy zarówno kwestii społecznych, ekonomicznych, ale przede wszystkim stanu naszego środowiska. W ciągu roku, w Polsce, wyrzucamy blisko 9 mln ton żywności, która nadaje się do spożycia i mogłaby zostać wykorzystana do konsumpcji lub przekazana organizacjom społecznym w celu udzielania pomocy potrzebującym. Pod względem ilości marnotrawionej żywności w Unii Europejskiej znajdujemy się na 5 miejscu.

Problematyka przeciwdziałania temu problemowi jest kluczowa także dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, który FAO definiuje jako: nieprzerwany, swobodny dostęp fizyczny i ekonomiczny do żywności, który pozwala na zaspokojenie potrzeb żywnościowych i gwarantuje prawidłowy rozwój oraz zachowanie sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi, przy jednoczesnym podkreśleniu aspektu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, rozumianego jako brak zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych, które mogłyby zagrażać zdrowiu konsumentów.

Pieczywo, wędliny, owoce czy warzywa wyrzucane są w ogromnych ilościach. Szacuje się, że w samych gospodarstwach domowych marnujemy 42% ogółu żywności. Dzieje się tak tylko dlatego, że zdarza się nam przegapić datę zdatności do spożycia bądź źle zaplanujemy nasze zakupy. Przyczyniamy się więc tym samym do zwiększenia popytu i konsumpcji żywności, doprowadzając do wzrostu jej cen. Konsekwencją jest ograniczona dostępność do pełnowartościowych produktów spożywczych. Wzrost cen natomiast zmusza nas wszystkich do poszukiwania tańszych i mniej wartościowych produktów żywieniowych. Tym samym zmniejsza się jakość spożywanych przez nas posiłków, co niejednokrotnie ma negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Marnując żywność, pogarszamy jednocześnie stan środowiska, w którym żyjemy. Przemysł spożywczy jest niezwykle energochłonny. Wylicza się, że nawet 20 % emitowanych gazów cieplarnianych wytwarzanych jest w procesie przetwarzania, przechowywania oraz transportu żywności. Żywność marnowana jest także na każdym etapie łańcucha produkcyjnego i dystrybucyjnego.

Apelujemy więc do rządu o przyśpieszenie prac nad ustawą o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia w niej innych sposobów związanych z zagospodarowaniem niechcianej żywności. Jednym z nich może być uwzględnienie przekazywania jej do przetworzenia na karmę dla zwierząt. Innym istotnym elementem jest uwzględnienie, w ustawie, całego łańcucha produkcji i dystrybucji, gdyż w tym ostatnim segmencie, obejmującym sprzedaż detaliczną i hurtową marnujemy jedynie 5% wyprodukowanej żywności. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że kary przewidziane w projekcie ustawy, nie muszą ograniczać poziomu marnowania żywności w sposób satysfakcjonujący ustawodawcę. Państwo bowiem, chcąc uzyskać wymierne efekty na tym polu, powinno koncentrować się także na pozytywnym zachęcaniu producentów i dystrybutorów do wykorzystania żywności, w sposób sprzyjający zarówno środowisku jak i sprzyjający rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych związanych z niedożywieniem a nawet głodem.

Funcacja Centaurus
Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus
ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Swift/Bic: BPKOPLPW
IBAN: PL15102052260000600202200350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Jeśli chcesz zostać szybko poinformowany o wyniku akcji - podaj w tytule wpłaty dodatkowo swój nr telefonu. Zadzwonimy lub otrzymasz sms!